Velg Motec

Het merk Motec is een velgenleverancier voor de automobielwedstrijden en zet in op verzorgde en elegante ontwerpen. De kwaliteit blijft niet achterwege, aangezien de velgen van Motec tijdens hun productie van dichtbij nauwgezet worden gecontroleerd.

Motec